OKUL GÜVENLİĞİ

Okulumuzda öğrencilerimizin güvenliği açısından yönetim tarafından belirlenmiş, tüm aile bireylerinin uymakla yükümlü olduğu kurallar bulunmaktadır.

bahçelievler anaokulu okul güvenliği

• Okul güvenliği okul personeli ile sağlanmaktadır.

 

• Güvenlik anlayışımızın önemli kurallarından biri de öğrencinin teslim edileceği kişilerle ilgilidir. Öğrenci, ancak velisi tarafından daha önce kurum yetkililerine açık kimlikleri bildirilmiş ve teslim edilebileceğine dair veli muvafakat namesi bulunan kişilere teslim edilir.

 

• Aksi durumlarda, öğrenci, okulda bilgileri bulunmayan kişiye ancak velisinden onaylı, alacak kişinin açık kimliğini bildirir yazı ile teslim edilir. Yukarıda belirtilen koşullar oluşmadığı sürece öğrencinin okuldan ayrılmasına onay verilmez.

 

• Servis araçlarında öğrencilerin ulaşım ve güvenliğinden birinci derecede servis sürücüsü, ikinci derecede ise serviste bulunan hostesimiz sorumludur. Okula ulaşımda servis araçlarından yararlanan öğrenci, daha önce belirlenen yerde ve zamanda velisinden teslim alınır, okul çıkışında da aynı adres ve kişiye teslim edilir. Öğrencinin alınacağı ya da bırakılacağı adreste herhangi bir değişiklik söz konusu ise öğrenci velisi tarafından okul yönetimine yazılı olarak bildirilmek zorundadır. Aksi durumda öğrenci her zaman alındığı ve teslim edildiği adrese ve kişiye teslim edilir.

 

• Tüm okul personeli olağan üstü bir durumda yükümlülükleri ve ilk yardım konusunda kurum tarafından gerekli eğitime tabi olurlar ve sene içinde gerekli tatbikatlara zorunlu katılım gösterirler.

To Top