Off Eğitimi

    Formal eğitimin ilk aşaması olan okul öncesi eğitimi, günümüzde önemi yeni yeni anlaşılan bir süreçtir. Okul öncesi eğitim programının en önemli amacı; çocukların beden, zihin, dil, duygusal, sosyal gelişiminin desteklenmesi için alışkanlık ve davranış kazandırmaktır. Bu alışkanlıklar ve davranışlar etkinlik adı verilen oyunlar  ve müzik (Off Eğitimi) yoluyla kazandırılmalıdır

    Aktif öğrenme ile yapılandırılmış okul öncesi müzik eğitimi çocuğun yaratıcı, özgüvenli, sosyal iletişim becerileri yüksek bir birey olarak yetişmesini sağlayacağı gibi onun kişiliğine estetik zenginlikler katacaktır. Küçük yaşlardan itibaren böyle bir eğitim anlayışıyla yetiştirilen bir çocuk, ileriki toplumsal yaşamı içinde problem çözme becerileri gelişmiş bir yetişkin olacaktır

anaokulu-orff-calismalariOkul öncesi müzik eğitiminde kullanılmak üzere her sınıfta Ezgili Vurma Çalgıları (Orff Çalgıları) bulundurulması gerekmektedir. Orff çalgıları okul öncesi ve ilköğretim düzeyinde şu nedenlerden dolayı tercih edilmektedir.

 • Akort etme sorunu yoktur.
 • Ses çubukları çocuklar tarafından kolaylıkla değiştirilebilir.
 • Taşınması oldukça kolaydır.
 • Çocuklarda hem ritim duygusunu hem de ezgi kavramını geliştirir.
 • Çocuklarda oyun içinde müzik gelişimini sağlar.
 • Çocuklarda küçük kas, büyük kas gelişimini sağlar.
 • Devinişsel alanda vücudun diğer organları arasındaki uyumu geliştirir.
 • Çocuğun çok sesliliği ve çok ritimliliği algılamasını sağlar.
 • Birlikte iş yapma zevki ve alışkanlığını sağlar.
 • Sorumluluk duygusunu geliştirir.
 • Çocuk bu çalgıları kullanırken hem sesini, hem de çaldığını işiterek hatalarını kolaylıkla düzeltebilir.
 • Çocukları yaratıcılığa yöneltir.
 • Farklı tınıları algılaması gelişir.
 • Eşlik yapma, eşlikli çalma ve söyleme becerileri gelişir.
 • Müziği kendisi yaparak ve yaşayarak öğrenir

Hayal Gemisi Anaokulunda düzenli olarak çocuklarımıza müzik etkinliği olarak orff eğitimleri verilmektedir.

 

To Top