MATEMATİK

Büyüyen bir araştırma kuruluşu, erken çocukluk öğrencilerine yönelik olarak, müfredat kaynaklarının ve matematik için program standartlarının uygulanmasını desteklemektedir. Matematik müfredatı ve öğretim uygulamaları, hem matematiğin hem de küçük çocukların gelişimine dair sağlam bir anlayışa dayanmalıdır.

 

Çocukların yaşamın ilk altı yılındaki öğrenimi üzerine yapılan araştırmalar matematikte erken deneyimlerin önemini göstermektedir. Çocukların matematikle ilk karşılaşmaları için çekici ve teşvik edici bir ortam, matematik anlama ve kullanma yeteneklerine olan güvenlerini geliştirir. Bu olumlu deneyimler, çocukların okulda ve okul dışında gelecekteki başarılarına katkıda bulunan merak, hayal gücü, esneklik, yaratıcılık ve kalıcılık gibi eğilimler geliştirmelerine yardımcı olur.

 

Erken çocukluk dönemi eğitimcileri, çeşitli uygun deneyimler ve araştırma temelli öğretim stratejileri aracılığıyla matematiksel kavramları, yöntemleri ve dili aktif bir şekilde tanıtmalıdırlar. Öğretmenler, matematik derslerinde ve diğer konulardaki fikirlerin bağlantılarını görmede çocukları yönlendirmeli, matematik bilgilerini gün boyunca ve genelgenin genelinde geliştirmelidir.

 

To Top